Viktigt att ha koll på sin egen ekonomi

Jag tror att de allra flesta vet att det är viktigt att man har en bra ekonomi, samt att man ska spara. Jag försöker alltid se till att jag håller koll på mina pengar. Bland annat så har jag en budget. Jag skriver upp månad för månad vad det är i inkomst och vad det finns för utgifter. Jag har även sett till så att jag har flera sparande. Dels har jag ett buffertsparande, dels ett målsparande. En buffert är som en reservkassa kan man säga. En del väljer att ha en så kallad kontokredit, som även det kan ses som en reservkassa. Då kan man ta av det när man får en oväntad utgift. Även om  många vet att man ska spara är det inte alltid möjligt för alla att göra just det.

Bra ha en budget

Jag har lärt mig det att det är bra att ha en budget. Jag gör min i ett enkelt excel, men det finns andra sätt att göra på med om man föredrar det. Det är genom en budget man kan se vad man kan dra ner på, för att kunna spara mer till exempel. Sedan kanske det inte alltid går att dra ner ändå, även om man försöker. Men ett bra sparande är ett måste för mig i alla fall. Min buffert är för oväntade saker. Mitt målspar, det har jag för saker jag vill göra som resor med mera. 

28 May 2019