Är det tid för fönsterbyte?

Känner du att du fryser om dina fötter hemma? Gamla fönster, de förlorar ju dessvärre sin isoleringsförmåga och det skapas ett kallras i rummet. Golven blir då kalla. Då kan det vara läge att byta fönster. 

Vid ett fönsterbyte är det många val som ska göras. Du ska bestämma vad det ska vara för kvalitet samt även fundera på fönstrets funktionalitet, pris och utseende. Sedan kan det även vara bra att kolla dina fönstermått. Du kan oftast specialbeställa fönster med exakt de mått du önskar.

Val av material

Material i fönsterstommen ska väljas och än idag är träfönster fortfarande ett vanligt och populärt alternativ. Det har dock även kommit att bli rätt vanligt med aluminiumfönster och PVC-fönster blir allt mer vanligt.  Dessa två är bra då de är  i princip helt underhållsfria samt att de är tåliga och hållbara. PVC kallas ibland för kompositfönster

Aluminiumfönster har ett högre inköpspris än träfönster och PVC-fönster. Det är både material samt modellen på fönstret styr prislappen på fönsterbytet. Sedan så klart hur många fönster det är du ska byta med.

 

Funktionalitet och glasegenskaper

Moderna fönster har många olika funktioner. Ett val är att ha fönster som är ljudisolerande, ett annat är att välja fönster som har inbyggt solskydd. Du har även valet mellan tvåglasfönster eller treglasfönster.

U-värdet på fönstret mäter dess värmeförlust. Ett fönster av hög kvalitet med lågt U-värde är mer energieffektivt och ger lägre uppvärmningskostnader. 

Fasta fönster, alltså fönster som inte går att öppna, kostar mindre än öppningsbara fönster. En rekommendation är dock att alltid ha ett öppningsbart fönster i varje rum, dels för vädring och dels ur ett säkerhetsperspektiv för utrymning i händelse av brand eller annan olycka. 

25 Oct 2022