Har din katt fått löss?

Skogkatter kan drabbas av löss då de har så tjock och yvig päls. Dock är det inte särskilt vanligt. Det är bara om de kommer i kontakt med andra katter som har löss som de kan smittas, eller om de får löss från borste eller filt som använts till någon annan katt med löss. Löss på katter i Sverige är dock inte särskilt vanligt så genom att sköta pälsen och hålla koll om man ser att katten får löss eller får klåda kan man avhjälpa problemet tidigt och ofta drabbas katten inte alls av löss.

Om man ändå får löss kan man behandla med receptfria medel. Passa då också på att tvätta filtar och borstar som katten använt så att smittan inte kommer tillbaka.

En frisk katt drabbas sällan av löss. Däremot kan vildlevande katter få löss lättare om de inte har någon som vårdar pälsen hos katterna och de ofta är i närkontakt med andra katter med löss.

9 Aug 2018